Berichten archief

Categorieën

Duikteam Thamen

Ruimte voor uw advertentie!

Thamen Fotogalerij

instorting-na-vulkaanuitbasting Duiker gaat onder het ijs Canon Walter Duiker komt weer boven OLYMPUS E-pl5 Edwin OLYMPUS Walter OLYMPUS Walter img_3471 img_4102_bal Canon Petra Canon Walter OLYMPUS DIGITAL CAMERA, Arie OLYMPUS E-pl5 Edwin OLYMPUS Harry Sealife Evert OLYMPUS Walter OLYMPUS E-pl5 Edwin ouddorp-de-punt-jul-08-018

Privacy verklaring

Privacyverklaring Duikteam Thamen

Duikteam Thamen respecteert de privacy van bezoekers van onze websites en social media en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u Duikteam Thamen verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Duikteam Thamen gebruikt de onderstaande websites en social media:
– https://www.thamen-diving.nl
– https://www.facebook.com/DuikteamThamen
– https://www.youtube.com/user/YouThamen

Toepasselijkheid
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de door bezoekers verstrekte persoonlijke informatie (hierna: persoonsgegevens) en data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website. Onze privacyverklaring is eveneens van toepassing op fysiek ontvangen inschrijfformulieren

Doeleinden verwerking Persoonsgegevens
Duikteam Thamen behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Duikteam Thamen verzamelt o.a. persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website of
e-mail en via inschrijfformulieren. Deze gegevens worden verzameld en voor onbepaalde tijd bewaard ten behoeve van het beantwoorden van de vragen alsmede om geïnteresseerden op de hoogte te houden van het nieuws over opleidingsmogelijkheden bij Thamen-Diving. Daarnaast worden persoonsgegevens gebruikt om beleidsbeslissingen voor te bereiden en lustrum/jubileum uitnodigingen te versturen.

Beeldmateriaal
Binnen Duikteam Thamen worden regelmatig foto’s en/of video´s gemaakt waarop leden en toeschouwers mogelijk geheel of gedeeltelijk herkenbaar zijn afgebeeld. Dit materiaal wordt onder meer gebruikt op de website/social media en als wervings- en voorlichtingsmateriaal.
Gezien de hoeveelheid beeldmateriaal is het in de regel niet mogelijk iedereen van te voren om toestemming te vragen voor toestemming en/of publicatie.

Duikteam Thamen gaat echter zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde personen. Mocht er bezwaar zijn tegen het gebruik van een bepaalde foto of video, dan zal deze op verzoek zo mogelijk worden verwijderd.

Onze richtlijnen:
Als personen niet gefotografeerd willen/mogen worden, dan wordt dit gerespecteerd.
Bij een expliciete vraag om mee te werken aan het maken van publiciteitsfoto’s of video-opnamen, laat Duikteam Thamen de ouder(s) of voogd van leden tot 16 jaar een verklaring ondertekenen waarmee toestemming voor publicatie gegeven wordt.
Duikteam Thamen respecteert de auteursrechten van de fotograaf of de rechthebbende instantie, bijvoorbeeld door (zo mogelijk) de naam van de fotograaf of rechthebbende instantie te vermelden.

Beveiliging
Duikteam Thamen heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Zo wordt er bijvoorbeeld een beveiligde verbinding gebruikt om persoonsgegevens te verzenden. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonsgegevens of dat de persoonsgegevens verloren gaan.

Gebruik van cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Duikteam Thamen de bezoeker bij een volgend bezoek beter van dienst zijn, door bijvoorbeeld de domeinnamen die de bezoeker gecheckt en bewaard heeft. Hierdoor wordt de site gebruiksvriendelijker.

Duikteam Thamen maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Functionele cookies worden gebruikt om de werking van de website te optimaliseren.
Duikteam Thamen maakt gebruik van analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Deze gegevens helpen ons om de website te verbeteren en te optimaliseren.

Een bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. De gebruikte browser kan zo worden ingesteld dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Duikteam Thamen is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het cookiegebruik van derden, zoals de verantwoordelijkheden van de websites waarnaar de bezoeker kan doorlinken of de bezoeker anderszins zal gebruiken.

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met Duikteam Thamen heeft, worden er persoonsgegevens gedeeld met de onderstaande partijen:
– Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB);
– de bankrelatie van Duikteam Thamen;
– onze ICT (website) dienstverlener Yourname;
– Kamer van Koophandel voor wat betreft bestuurders;
– Ministerie van Justitie en Veiligheid (Justis) voor de VOG verklaringen;
– Data back-up diensten Microsoft “one drive” en Stackstorage.

Een betrokkene kan altijd een verzoek indienen om persoonsgegevens in te zien, te wijzigen (correctie) of te verwijderen. Eveneens kan een betrokkene een toestemming tot verwerking (deling met bovenstaande “derden”) op ieder moment intrekken. De betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

Post- en vestigingsadres: Hortensialaan 9 1431VA AALSMEER
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 40530302
E-mailadres: info@thamen-diving.nl

Aanpassen Privacyverklaring
Duikteam Thamen behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.

Deze versie is opgesteld op 23 maart 2018