Kalender

<< aug 2019 >>
mdwdvzz
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Berichten archief

Categorieën

Duikteam Thamen

Ruimte voor uw advertentie!

Thamen Fotogalerij

img_5720-desktop-resolutie OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA img_2265_kreeft Sony Willem OLYMPUS DIGITAL CAMERA Walter Edwin en Bert aan het tuinieren dsc05442 iPhone 4S Elly OLYMPUS E-pl5 Edwin is-dit-geen-bier OLYMPUS Walter img_1756 OLYMPUS E-pl5 Edwin OLYMPUS Harry Canon Petra Drone Daan Malediven 2018

NOC NSF seksuele intimidatie

Duikteam Thamen past onverkort de NOC*NSF gedragsregels seksuele intimidatie toe:

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

De begeleider zorgt voor een veilige omgeving en sfeer.
De begeleider tast de sporter niet in zijn waardigheid aan dringt niet verder in het privé-leven van de sporter door dan nodig.
De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
De begeleider mag de sporter niet zodanig aanraken dat de sporter en/of de begeleider dit ervaart als seksueel of erotisch van aard.
De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten.
De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter.
De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele Intimidatie.
De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen extra financiële beloning of geschenken van de sporter anders dan vooraf is afgesproken.
De begeleider ziet erop toe dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken.
In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.